Jeg vil også være en svak gruppe!

Det er nyttig å tilhøre en “svak gruppe”. Tilhører du en svak gruppe kan du få trygd, tiltakspenger, bli kvotert inn og få et ombud til å passe på deg. Og hvis noen vil skjære ned på det kan du si at vi ikke skal sette svake grupper opp mot hverandre. I verdens rikeste land!

Det er mange svake grupper. Barn, selvsagt. Eldre, også selvsagt. Ungdom som sliter på skolen. Arbeidsløse. Folk med lav utdanning, fordi de lett blir arbeidsløse. Syke. Psyke. Uføre. Funksjonshemmede. Utviklingshemmede. Homofile. Folk fra distriktene. Seniorer diskrimineres i arbeidslivet. Studenter, for de er fattige. Sier studentene. Innvandrere, særlig hvis de har mørk hud eller rar religion.

Kvinner er selvsagt en svak gruppe. Og overvektige.

Dermed er det til syvende og sist bare heterofile menn mellom 20 og 40 med høy utdanning og god inntekt som ikke er en svak gruppe.

Dammit! Jeg er en heterofil mann i den alderen, med akademisk tittel og grei inntekt. Dermed kan jeg se langt etter å få meg noen støttetiltak. Jeg får heller være med og betale skatten som finansierer de svake gruppene.

Eller…hm. Jeg er ganske kortvokst. Passet sier 1,64, madammen sier 1,60. Jeg tviholder på kompromisset på 1,62. Og jeg begynner å bli tynn i pelsen på topplokket.

Der har vi det! De høye og pene har det jo lettere og tjener mer enn de kortere og ikke så pene. Derfor, hver gang jeg måtte oppleve å få avslag på f.eks. en jobbsøknad, skal jeg klage til Kortvokstombudet og kreve erstatning, og at kortvokste må kvoteres inn.

Finnes det ikke noe Kortvokstombud, sa du? Det er i hvert fall diskriminerende, når alle andre svake grupper får et ombud! Vi trenger et Svake-grupper-ombud som sørger for at alle svake grupper får hvert sitt ombud!

OK. ‘Nuff said. Jeg mener altså ikke her å harselere med de som faktisk blir diskriminert, med de som faktisk er syke, psyke eller uføre. Jeg har sett nok av folk som sliter skikkelig. Men, poenget er at når nesten alle defineres som svake grupper, drukner de virkelig svake i mengden. Det er på tide at vi gir skikkelig hjelp til de som trenger det – og et spark i baken til en del av de andre.

One response to “Jeg vil også være en svak gruppe!

  1. Bra skrevet men jeg lurer på hvem som skal definere hvem som tilhører en “riktig svak gruppe”?
    Hvem er de virkelig svake i vårt samfunn? Er det egentlig noen riktig svak gruppe i Norge?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.