Kreasjonister i plenen

Jeg trodde verden gikk fremover. Aldri har vi visst mer om verden, aldri har flere mennesker levd i demokratiske land. Og det er vår i Midt-Østen.

Så vant islamistene valget i Egypt og her i Norge tittet kreasjonistene frem igjen. Det begynte med en artikkel hos Minerva, der Sigve Brekke klaget over at han nesten mistet en lærerjobb fordi skolen oppdaget at han var kreasjonist – eller støttet “intelligent design”, som kreasjonistene i USA har begynt å kamuflere det som, for å kunne late som det er vitenskap og dermed snike seg rundt det amerikanske grunnlovsforbudet mot å pushe religion i skolen. Når man leser saken kan man være enig i at skolen håndterte det klønete, men etter hvert som kommentarfeltkrigen skred frem, med yours truly ved fronten for den vitenskapelige siden, kom det klart frem at Brekke var en klassisk kreasjonist, en jeg nok ville tenkt meg om to ganger før jeg satte til å undervise biologi.

Nuvel. En kreasjonistsvale gjør ingen uvitenskapelig fimbulvinter. Ikke verdt å bruke tiden på? Men så skrev Lille Blå, også kjent som Torbjørn Røe Isaksen, en kronikk i Aftnpoftn, der han påpekte at kreasjonisme og uvitenskapelighet er på fremmarsj. Ikke minst som følge av innvandring fra muslimske land der islamisme står sterkt. Studenter i medisin, biologi og geologi boikotter undervisning i evolusjon, fordi de ikke tror på den. Dermed fratar de seg selv uvurdelige redskaper til å forstå sitt eget fag.

Hva skal vi gjøre med dette, for å luke kreasjonistene ut av plenen? Dialog á la Støre? Yrkesforbud for kreasjonister ble foreslått i kommentarfeltet på Minerva, men for meg klinger det for mye av Orwellsk tankepoliti (og litt manglende ydmykhet for at vitenskapen også kan ta feil innimellom). Likefullt, jeg tror dessverre at det kan bli nødvendig at man i skolen følger opp lærere i de relevante fagene og sjekker at de underviser som de skal. Hvis ikke må de akseptere den skjebne som blir til del andre arbeidstakere som ikke gjør jobben sin: Sparken. Leger som er kreasjonister bør følges opp så de ikke toter seg vekk pga sine misforståelser.

Jeg er petroleumsgeolog. Evolusjon er en svært viktig del av å forstå geologi – og vice versa. Å jobbe sammen med en kreasjonist som forkastet den etablerte tidsskalaen tror jeg kunne bli vanskelig i lengden. Før og etter syndfloden ville bli i overkant forenklet for å forstå kompleks geologi.

Dette handler om å balansere religionsfrihet og krav til vitenskapelig etterrettelighet. Religionsfriheten skal og bør stå sterkt. Men, til syvende og sist: Man kan velge sine meninger, men ikke sine fakta. Den som av religiøse grunner stikker hodet i sanden for virkeligheten kan ikke forvente at det skjer uten konsekvenser. Det er jo ikke noen menneskerett å jobbe med noe man ikke er kvalifiert til.

Og det ser ut til at kampen for vitenskapen må vinnes igjen og igjen.

10 responses to “Kreasjonister i plenen

 1. Jeg kan ikke skjønne at det bryter mot religionsfriheten å kreve at lærerne våre er kompetente i det de underviser i. Sigve Brekke viste i kommentarfeltet hos Minerva at han hadde et dårlig grep på evolusjonsteorien (og vitenskap generelt for den saks skyld). Sammenligningen med leger som ikke tror på evolusjonsteorien er treffende.

  Konklusjonen din er hundre prosent riktig.

 2. Det er mye som kan, og bør, sies om denne saken, men jeg mener at du er ved sakens kjerne når du påpeker at det ikke er en menneskerett å jobbe med noe man ikke har kompetanse til(heller ikke noe man er kompetent til, for den saks skyld). Kan man som ansvarlig forelder stole på at barna vil lære grunnleggende vitenskap av en person som ikke har klart å se gjennom de svake argumentene til kreasjonistene?

  Man må gå utifra at det var flere søkere til stillingen, og da bør valget være enkelt. Det som dog er problematisk er at det er lett å skjule slike personlige overbevisninger, og når man først har fått jobb i den offentlige skolen skal det mye til at man får sparken. Så dette er et mer sammensatt problem enn sene saken isolert. Lærere har et for sterkt stillingsvern, og den langsiktige løsningen bør være at personlige overbevisninger ikke bør være et stort problem, det vi trenger er en generell kompetansheving i den norske skolen, og da må skolens viktigste produksjonsfaktor evalueres jevnlig og kritisk. Da slipper vi også disse litt uheldige situasjonene at man må diskriminere basert på religiøse overbevisninger.

  Fra mitt eget liv: det har vist seg i ettertid at en av mine narurfagslærere er en forkjemper for diverse alternative behandlingsmetoder. Dette påvirket ikke hans undervisning. Det at han var en usedvanlig kjedelig og traust mann var mest sannsynlig årsaken til at han ble forfremmet til sitt eget inkompetansenivå. Han ble studierådgiver eller noe i den retningen.

  • Varicella, du har et godt poeng både med stillingsvernet og at man kan spørre om en kreasjonist har skjønt vitenskapelig metode. Likevel, et sted går det en grense mellom hva man kan kreve som kvalifikasjon, og hva som er uenighet, og vi kan tross alt ikke innføre at søkere må skrive under på at de mener det som anses korrekt. Vi må passe oss for et tankepoliti. Men, dersom vedkommende gjennom undervisingspraksis avslører seg som inkompetent, smugler kreasjonisme inn bakveien, eller rett og slett underviser dårlig og uinspirert bør det få følger for stillingen.

 3. Jeg forstår ikke problemet med at en som ikke tror på evolusjon underviser naturfag så lenge han er kvalifisert. Kanskje han vet mer om evolusjonslæren enn andre lærere som faktisk tror på den. Er du redd for at han ikke skal legge nok entusiasme når han underviser, eller at hans egentlige syn skal skinne i gjennom og lede elevene bort fra å tro på evolusjon? Nå er det vel etter det jeg vet også visse uenigheter blant de som tror på evolusjon pluss at det stadig oppdages nye ting som leder til endringer i læren. Skal det bli sånn at kun de som tror på den nøyaktige rette læren innen evolusjon skal få lov å undervise den? Og hvem skal håndheve dette?

  Slik jeg ser det så er lærerens jobb å legge frem evolusjon som det det er, nemlig en teori i tillegg til det vi faktisk vet om naturen(fakta). Dette gir rom for at elevene kan komme fram til sine egne konklusjoner og ikke bare ta over lærerens syn på saken. Hvis vi ikke gir mulighet for fri tanke og å utfordre det etablerte så vil man stoppe utviklingen og bli låst i et hjørne.

  Jeg vet det finnes dyktige folk som ikke tror på evolusjon i de fleste type jobber. Jeg har feks en bekjent som jobbet som inderemedisinsk overlege i mange år og er overbevist kreasjonist. Forslag om at sånne som han skal måtte “følges opp” mer enn andre leger lukter for meg av skremmende sterke fordommer.

  Ikke bekymre deg så mye over at andre ikke tror på det samme som deg. Hvis det du tror på ikke tåler å utfordres så er det kanskje ikke så skuddsikkert som du nå tydelig tror det er.

  • Jan S, jeg går ut fra at du selv støtter kreasjonisme, eller i det minste er sterkt skeptisk til evolusjon? Men fortell meg om jeg tar feil!

   Når du skriver at Slik jeg ser det så er lærerens jobb å legge frem evolusjon som det det er, nemlig en teori i tillegg til det vi faktisk vet om naturen(fakta), så demonstrerer du dessverre egen manglende kunnskap om temaet. Evolusjon er et faktum som er direkte observert (artsdannelse) og understøttes av genetikk og fossiler. Evolusjonsteorien betegner både den nå bekreftede teorien om at det skjedde og teorien om mekanismene for hvordan – mutasjoner og naturlig utvalg.

   Du skriver:

   Kanskje han vet mer om evolusjonslæren enn andre lærere som faktisk tror på den.

   Hvis vi ikke gir mulighet for fri tanke og å utfordre det etablerte så vil man stoppe utviklingen og bli låst i et hjørne.

   Dette peker på et viktig poeng: Man skal ikke bare si at evolusjonen er sånn eller sånn, man skal legge frem bevisene og dokumentasjonen for elevene, slik at de forstår hvorfor evolusjonsteorien er den helt dominerende forklaringen på hvorfor livet er som det er. Da kan de også vurdere det kritisk selv. Selvsagt kan det osgå forekomme at lærere støtter evolusjonsteorien nærmest “by default” uten å kunne nok selv – men da er de heller ikke kvalifisert til å undervise i temaer som har med biologi eller geologi å gjøre.

   At kunnskap skal gjøre folk skeptiske til evolusjon, som om de har fått vite noe de andre ikke vet, kan bare skje dersom den som får denne “kunnskapen” om kreasjonisme har så liten vitenskapelig ballast, at han/hun ikke ser at argumentene for kreasjonisme enten er rene løgner, misforståelser eller gud i hullene-argumenter.

   Ikke bekymre deg så mye over at andre ikke tror på det samme som deg. Hvis det du tror på ikke tåler å utfordres så er det kanskje ikke så skuddsikkert som du nå tydelig tror det er.

   Jeg bekymrer meg ikke for om noen mener noe annet enn meg. Men jeg bekymrer meg over standarden i norsk skole og undervisningen i realfag. Jeg har altså en PhD i geologi og har studert kreasjonisme som fenomen siden jeg begynte å studere geologi i 1996, så jeg tror jeg er ganske godt inne i feltet og i argumentasjonen. Selvsagt tåler evolusjonsteorien å utfordres av gode argumenter. Utfordring av etablerte teorier skjer i akademia hele tiden. det som har støtte slår gjennom, men kreasjonistene har gnålt på, i bunn og grunn, samme leksa i over hundre år. Argumentene deres holder ikke. Og avveining av nye vitenskapelige modeller bør skje i akademia, ikke i skolen for tenåringer.

   Argumentet om å ikke tåle en utfordring er forøvrig et typisk kreasjonistargument: Hvis man debatterer med kreasjonistene tar de det til inntekt for at man tar dem seriøst, og dermed at de har noe å fare med. Stenger man dem ute, eller tier dem i hjel, er det også fordi man er redd, fordi kreasjonistene har noe å fare med. Damned if you do, damned if you don’t.

 4. Karsten: “jeg går ut fra at du selv støtter kreasjonisme, eller i det minste er sterkt skeptisk til evolusjon? Men fortell meg om jeg tar feil!”

  Jeg er av den oppfatning at vitenskapen i dag ikke har mulighet til å kunne gi svar på hvordan liv oppstod eller ble utviklet. Grunnen til dette er at det er så kompliserte spørsmål og så langt tilbake i tid at det må spekulasjoner til for å fylle de enorme hullene der vi mangler kunnskap. Det blir litt som å forsøke å se bildet av et 10.000 brikkers puslespill som mangler 9.900 brikker.

  “Når du skriver at (…) så demonstrerer du dessverre egen manglende kunnskap om temaet.”

  Ugyldig argumentasjon her.. At man er uenig betyr ikke nødvendigvis at man enten ikke skolert nok eller ikke smart nok. Det blir som om jeg skulle si at du ikke er enig med meg fordi du ikke har åpent nok sinn.

  “Evolusjon er et faktum som er direkte observert (artsdannelse) og understøttes av genetikk og fossiler. Evolusjonsteorien betegner både den nå bekreftede teorien om at det skjedde og teorien om mekanismene for hvordan – mutasjoner og naturlig utvalg.”

  Det er ingen tvil og at evolusjon er den best utviklede teorien vi har pr i dag. Dette kan jo også ha sammenheng med at dette er det eneste som er og har blitt undervist på vestlige skoler de siste 50-100 årene. Men at evolusjon for artsdannelse er bevist og fakta er din subjektive mening. Min mening er altså at vi vet for lite til å trekke den konklusjonen.

  “Dette peker på et viktig poeng: Man skal ikke bare si at evolusjonen er sånn eller sånn, man skal legge frem bevisene og dokumentasjonen for elevene, slik at de forstår hvorfor evolusjonsteorien er den helt dominerende forklaringen på hvorfor livet er som det er. Da kan de også vurdere det kritisk selv.”

  Dette er jeg for så vidt enig i, men jeg mener det bør være rom for også å tenke utenfor evolusjonsboksen.

  “Selvsagt kan det osgå forekomme at lærere støtter evolusjonsteorien nærmest “by default” uten å kunne nok selv – men da er de heller ikke kvalifisert til å undervise i temaer som har med biologi eller geologi å gjøre.”

  Jeg tror dette forekommer i de fleste tilfeller. De fleste lærere på ungdomsskole og til dels videregående støtter evolusjonsteorien by default da det er dette de selv har blitt undervist i sin lærerutdanning. Jeg har selv jobbet som lærer, kommer fra en lærer-familie og kjenner godt til skolesystemet i Norge.

  “At kunnskap skal gjøre folk skeptiske til evolusjon, som om de har fått vite noe de andre ikke vet, kan bare skje dersom den som får denne “kunnskapen” om kreasjonisme har så liten vitenskapelig ballast, at han/hun ikke ser at argumentene for kreasjonisme enten er rene løgner, misforståelser eller gud i hullene-argumenter.”

  Ja så la nå disse få lov til å leve i sin “villfarelse”. Kanskje det tjener din sak at det legges fram alternativer til evolusjonsteorien ved det at de som får velge et fornuftig alternativ opp mot et (i dine øyne) dårlig alternativ i steden for å bare å få overta det mest aksepterte syn på saken. Dette ville vel føre til at studentene ble mer bevisst på hva de stod for?

  “Jeg bekymrer meg ikke for om noen mener noe annet enn meg. Men jeg bekymrer meg over standarden i norsk skole og undervisningen i realfag. Jeg har altså en PhD i geologi og har studert kreasjonisme som fenomen siden jeg begynte å studere geologi i 1996, så jeg tror jeg er ganske godt inne i feltet og i argumentasjonen. Selvsagt tåler evolusjonsteorien å utfordres av gode argumenter. Utfordring av etablerte teorier skjer i akademia hele tiden. det som har støtte slår gjennom, men kreasjonistene har gnålt på, i bunn og grunn, samme leksa i over hundre år. Argumentene deres holder ikke. Og avveining av nye vitenskapelige modeller bør skje i akademia, ikke i skolen for tenåringer.”

  Så da er det kanskje ikke noe stort poeng at skoler under høyskolenivå underviser verdens tilblivelse i det hele tatt? Med tanke på at det er vanskelig å holde godt nok faglig nivå på lærerne og at elevene kanskje ikke er modne nok til å vurdere så kompliserte spørsmål.

  “Argumentet om å ikke tåle en utfordring er forøvrig et typisk kreasjonistargument: Hvis man debatterer med kreasjonistene tar de det til inntekt for at man tar dem seriøst, og dermed at de har noe å fare med. Stenger man dem ute, eller tier dem i hjel, er det også fordi man er redd, fordi kreasjonistene har noe å fare med. Damned if you do, damned if you don’t.”

  Mulig det.. jeg var bare interessert i hvorfor du virket så opptatt med å holde evolusjonsplenen din ren for muldvarper. Tenkte kanskje det var for at du var redd for at de skulle finne huller;)

 5. Min argumentasjon hviler på en forutsetning om at evolusjonen er et faktum, understøttet av enorme mengder fossiler, genetikk og direkte observasjoner. Dette er det svært liten vitenskapelig uenighet om. Evolusjonsteorien forklarer hvordan evolusjonen skjer, mekanismene bak den. Her er det mer diskusjon om hvordan det skjer.

  Din argumentasjon hviler på en forutsetning om at evolusjon ikke er tilstrekkelig bevist. Hvis det er riktig er jeg enig i at man ikke bør undervise evolusjon som et entydeig faktum. HVis det er feil, faller også resten av argumentasjonen din – da finnes det ikke noe “fornuftig alternativ” å vise til.

  Kan du derfor komme med noen argumenter for hvorfor du mener at evolusjon ikke er godt nok bevist, eller argumenter som peker i motsatt retning?

  Merk at spørsmålet om livets tilblivelse ikke er en del av evolusjonsteorien per se. Evolusjon handler om livets utvikling etter at det ble til, ikke selve tilblivelsen i seg selv. Du har helt rett i at vi ikke vet enda hvordan livet ble til. Men det finnes hypoteser. Problemet med å trekke inn en skaper i den sammenhengen er ikke at en skapelse er utelukket a priori, men at den hverken kan bevises eller avkreftes. Du oppnår ikke noe annet en å parkere forskningen, og dermed får man i hvert fall ikke vite hvordan livet oppsto.

  jeg var bare interessert i hvorfor du virket så opptatt med å holde evolusjonsplenen din ren for muldvarper. Tenkte kanskje det var for at du var redd for at de skulle finne huller;)

  Neida, huller i vitenskapelige teorier er alltid interessante. Kreasjonistene bekymrer meg fordi de er en del av en religiøs og antivitenskapelig trend som hvis den får innflytelse vil være ødeleggende for samfunnet og for vitenskapelig fremgang.

  • “Kan du derfor komme med noen argumenter for hvorfor du mener at evolusjon ikke er godt nok bevist, eller argumenter som peker i motsatt retning?”

   Jeg synes det er rart at ikke ukjente arter er bedre representert i fossiler. Etter det jeg forstår er rundt 10% av artene funnet som fossiler ikke eksisterende i dag. Og av disse har man kun en håndfull omdiskuterte eksempler av overganger fra en hovedrase til en annen. Man skulle tro at milioner av år med evolusjon skulle føre til at utviklingen var bedre representert i fossiler. I steden virker det som de aller fleste av de fossilene man finner er identiske med de som lever i dag.

   “Problemet med å trekke inn en skaper i den sammenhengen er ikke at en skapelse er utelukket a priori, men at den hverken kan bevises eller avkreftes. Du oppnår ikke noe annet en å parkere forskningen, og dermed får man i hvert fall ikke vite hvordan livet oppsto.”

   Jeg forstår at en skaper ikke kan inkluderes i vitenskapelig sammenheng da han da ville være ‘overnaturlig’. Men hvis det er sant at finnes en skaper og man er ute etter sannheten så kan man ikke komme fram til sannheten via vitenskap. Så sånn sett kan det hende at man trenger mer enn vitenskap for å finne sannheten. Så for å gå tilbake til puslespill analogien. Slik jeg ser det har vitenskapen kun noen få brikker som de forsøker å se hele bildet med.

 6. Jeg synes det er rart at ikke ukjente arter er bedre representert i fossiler. Etter det jeg forstår er rundt 10% av artene funnet som fossiler ikke eksisterende i dag.(…)I steden virker det som de aller fleste av de fossilene man finner er identiske med de som lever i dag.

  Hvis jeg tolker det riktig; 90% av de fossile artene eksisterer også som levende organismer i dag? Noen referanse til dette. Jeg kan si sikkert at dette er veldig feil; det er ingen arter som finnes som fossiler som også finnes levende i dag (unntatt de aller yngste, fra kvartær), men det finnes selvsagt mange ordener, familier og slekter som fortsatt finnes. (http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_classification)

  Og av disse har man kun en håndfull omdiskuterte eksempler av overganger fra en hovedrase til en annen.

  Husk å være presis med om du bruker rase, art, slekt etc.

  Men jeg regner med at du her refererer til den gamle krasjonistpåstanden om at overgangsfossiler mangler. Det er kort og godt ikke sant. Det finnes enormt mange av dem. Jeg har (i en annen anledning) skrevet en oppsummering her (du må bla litt nedover):http://skepsis.no/blog/?p=3099

  Men hvis det er sant at finnes en skaper og man er ute etter sannheten så kan man ikke komme fram til sannheten via vitenskap. Så sånn sett kan det hende at man trenger mer enn vitenskap for å finne sannheten. Så for å gå tilbake til puslespill analogien. Slik jeg ser det har vitenskapen kun noen få brikker som de forsøker å se hele bildet med.

  Du har absolutt et poeng her. Men, spørsmålet er hvordan du da kan si noe om denne skaperen, eller vite om skaperen eksisterer, siden du kan filosofere til du blir grønn, og likevel aldri ha mulighet til å teste om resultatet faktisk stemmer.

  Jeg vil dessuten hevde at selv om konseptet “en skaper” ikke kan testes for alle mulige skapere, kan enkelte skapere testes fordi skapelsesberetningene har vitenskapelige implikasjoner. Riktignok er skapelsesberetningen av de fleste kristne regnet som en symbolsk beretning som ikke skal tas bokstavelig, men kreasjonistene ønsker i de fleste tilfeller det – dog med noen grad av tolkning. Og der er resultatet utvetydig epic fail.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.