Sirkus Lofoten

Programkomiteen i Det Kongelige Norske Arbeiderparti går inn for å konsekvensutrede Loften, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet. Dermed var Sirkus Lofoten i gang igjen i mediene, med stor ståhei – for hva?

Miljøbevegelsen, både den saklige og usaklige delen, Venstre og Kristelig Miniparti varsler selvsagt død, fordervelse og (i hvert fall KrF) dommedag. Det blir svart hav, både av oljeutslipp og ødelagte fiskerier. SV er selvsagt også mot, om ikke annet fordi det gir dem mulighet til å profilere seg.

Industrien jubler, selvsagt, mens Den Lille Larven Aldri Mett, også kjent som Gro Brækken, leder i Norsk Olje og Gass, vil kjøre på og mener at sokkelen i området ikke skiller seg vesentlig fra resten av norsk sokkel.

Som vi skal se, har Brækken her en vesentlig annen oppfatning av ”vesentlig” enn oss andre vesener.

Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle si dette, og lover at det ikke skal gjenta seg, men det er faktisk en statsråd fra…Senterpartiet, som har vist best gangsyn i saken. Olje-Ola vil åpne for leting i den delen av Nordland 6 som var åpen fra 1996 til 2001, og deretter ta det svært rolig oppover, ikke minst av hensyn til fiskeriene.

For Lofoten og Vesterålen er spesielle. Sokkelen er smal, særlig utenfor Vesterålen (Nordland 7) og Senja (Troms 2). Det kan rett og slett bli trangt mellom fiskere og rigger. Nordland 6, sørvest for Lofoten, har bedre plass, men er altså midt i området for Lofotfisket. Vi bør helst ikke skite i matfatet Både Havforskningsinstituttet, Direktoratet for Naturforvaltning ogKlimaogforurensingsdirektorotet går mot oljevirksomhet.

Dessuten er det ikke sikkert det er så mye ressurser der heller. Brækken har rett i at letemodellen og petroleumssystemet – kildebergarten, resevoarbergarten og typen felle – er lik lenger sør. Men der slutter likheten. Mye av reservoaret kan være erodert vekk, forkastningsbevegelser, forvitret grunnfjell og ikke minst opptil to kilometer heving kan ha ført til at mye har lekket ut.

Lofoten og Vesterålen er altså vesentlig forskjellig fra resten av sokkelen.

Det betyr ikke at vi aldri skal bore der. Men det betyr at vi skal ta det rolig. Ikke love gull, grønne skoger og arbeidsplasser før vi vet. Vi bør bore for å finne det ut. Men vi bør sørge for at oljevernet er på plass. Vi kan kreve at det forhåndsbores avlastningsbrønner med ekstra rigg stand-by. Vi kan ta oss tid til å gjøre det gradvis, av hensyn til fiskeriene. Vi kan kreve at oljevirksomhet kun foregår i smale tidsvinduer, for å forstyrre fiskeriene minst mulig.

På den annen side, det er ikke oljå som sørger for at lundeungene på Røst sulter i hjel, det klarer fiskeriene helt selv.

Olje og gass i Lofoten og Vesterålen kan gi et viktig bidrag til å redusere fraflyttingen. Som turist liker jeg at Lofoten er et museum med sjark, fesk og turister, men for de som bor der er næringsutvikling viktig. Og det kan gi grunnlag for et gassrør videre nordover. Kanskje.

En konsekvensutredning er etter Petroleumsloven en utrdning av konsekvensene (du gjettet det?) for miljø, næringsvirksomhet, fiskerier etc som må gjøres før man åpner et nytt område for petroleumsvirksomhet. Utredningen gjøres med sikte på åpning (1-0 til miljørørsla i påstandskrigen), men det er eksempler på områder som er blitt konsekvensutredet og likevel ikke åpnes (1-1 til Aldri-Mett i påstandskrigen).

Den ”kunnskapsinnhentingen” som nå er gjort i ”LoVeSe” er så omfattende at en konsekvensutredning i praksis vil kunne bli en formalitet. Deler av Nordland 6 har altså til og med vært konsekvensutreder, åpnet og lukket igjen. Vi vet det meste. Resten er politikk.

K-ordet er derfor bare et skjold partiene skjuler seg bak: Motstanderne vil hindre K-ordet fordi de vet at det ellers sannsynligvis blir åpning. Tilhengerne vil ha K-ordet fordi de vet at det da sannsynligvis blir åpning.

La oss skynde oss langsomt. Vi har tid og råd til det. Lytt til Olje-Ola.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.